cg-logo-big

PetrFucik

Petr Fučík

Petr Fučík
Ředitel divize Data, Copy General

“Rád bych vám poděkoval za úžasný den, kterým jste nás provedli. Ještě jsem druhý den s pár lidmi povídal o tom, jaké bylo “ne/školení”. Všichni, a to myslím vážně 100 %, byli nadšeni :-) Dokonce i ti, kteří mi účast otevřeně pouze “tolerovali” a nejsou zastánci takových aktivit, byli také nadšeni.

V zásadě, to nadšení způsobila zábavná a uvolněná forma, to, že se lidé k výsledku dostali sami a svými rozhodnutími. Současně měli možnost okamžitě a fakticky vidět důsledky aplikovaných změn. A vše se to točilo kolem výroby, která je jim blízká.
Kromě toho, výstup z druhé části berou lidi jako věc, kterou mají zápal uskutečnit. Tak to uděláme.”

StoraEnso logo
Marian Drozd
Marian Drozd

Marian Drozd
Site manager Ostrava, Stora Enso

“RainFellows se nebojí – deště ani nových přístupů k řešení. Díky spolupráci s RainFellows jsme si mohli vyzkoušet nové přístupy k řešení každodenních i budoucích problémů a být připraveni se s nimi potkat. Tyto postupy a přístup RainFellows k nim, jelikož znají problematiku IT, nám pomohl se zapojit aktivněji do procesů inovace ve firmě a taky odkryl možnosti jak budovat budoucnost jednotlivých týmů ve firmě. Spolupráci s RainFellows bych doporučil všem, kteří jsou zodpovědní za tým a rádi se i s týmem posouvají dál v myšlení, přístupech a výsledcích.”

Editel_logo
Jan Mrvík
Jan Mrvík

Jan Mrvík
výkonný ředitel, EDITEL CZ

“Společně s kolegyněmi a kolegy z EDITEL CZ jsme absolvovali Lean Workshop pod vedením koučů Romana Šmiřáka a Martina Chmelaře. Oba pány znám řadu let jak profesně, tak i osobně. Proto jsem se rozhodl při přípravě zážitkového a koučinkového dne pro naši společnost oslovit právě RainFellows. Musím vyzdvihnout zejména otevřený přístup a přirozenost, se kterou nás Roman a Martin provedli samotnou hrou i následným hodnocením. Podařilo se jim vytvořit výbornou atmosféru a Lean Lego® hra nás všechny doslova pohltila. Kreativita celého týmu se přenesla z herní části do následné diskuze, kdy jsme si vytipovali konkrétní „zeštíhlující“ opatření a dohodli se na jejich realizaci. Formální firemní prostředí, porady či meetingy jednotlivých oddělení by nevedly k tak jednoznačné formulaci jasných kroků ke zlepšení firemních procesů, a zejména interní komunikace. Tuto skutečnost přičítám právě přátelskému ovzduší, které vzniklo během hry a přirozeně se přeneslo do následné velmi upřímné debaty všech účastníků. Návrhy, které si z Lean Workshopu odnášíme a které byly přijaty naši společnou dohodou, nyní realizujeme a těšíme se na vyhodnocení jejich pozitivního dopadu. Jistě to nebylo naposledy, co jsme se s kouči viděli. RainFellows tedy mohu za sebe i všechny účastníky z EDITEL CZ jen doporučit.”

alta
Martin Dvorak
Martin Dvořák

Martin Dvořák
CIO, Alta

“Adwise a RainFellows jsme vybrali pro spolupráci na projektu jednotného řešení Service Desk pro společnosti skupiny ALTA z důvodu jejich nekonvenčního přístupu. Změna v pohledu na poskytování IT služeb pro nás byla zcela zásadní a podle mého názoru jsme zvolili dodavatele, který dokázal v průběhu projektu vhodně moderovat diskusi s jednotlivými členy realizačního týmu, provádět nás nezbytnými změnami v zaběhnutých postupech a myšlenkovými pochody při jejich definici. Projekt byl náročný zejména pro procesní roztříštěnost do té doby neintegrované IT struktury a procesů, s čímž si Adwise s RainFellows skvěle poradili. Od září do konce roku 2014 jsme s nimi absolvovali řadu setkání, workshopů a pracovních schůzek na různé úrovni projektu, které zásadním způsobem ovlivnily naše nazírání na principy poskytování IT služeb a vedly v důsledku k úspěšnému zavedení Service Desku ve skupině ALTA.”

Tieto
Carsten Henke
Carsten Henke

Carsten Henke
Ředitel, TIPS, Tieto

Iniciativa Lean@Tieto vedená RainFellows kouči nám velmi pomohla. Role koučů v této iniciativě:

 • Lean worshopy, organizované s mixem lidí v různých rolích a z různých lokací, přinesly nový pohled na způsob jakým inovujeme a pomohly našim lidem vyjít ze škatulek;
 • Sdílení zkušeností a koučink přímo v průběhu pracovní činnosti.

2012: “V současnosti máme dvojnásobný měsíční zisk oproti průměru z loňského roku 2011!”

Maxion Wheels Czech
Šárka Hermanová
Šárka Hermanová

Šárka Hermanová,
Maxion Wheels Czech s.r.o.

“S „kamarády do deště“ jsem učinila několikrát výbornou zkušenost. Spolupracovala jsem s nimi zejména na akcích, které se týkají rozvoje kreativního myšlení a inovativního potenciálu našich zaměstnanců. Umí být hraví, zábavní a inspirativní, vždy směřují k vytyčenému cíli a k efektivním či inovativním řešením. Přimějí vás nad otázkami přemýšlet, hledat odpovědi a dělat ve svém osobním i pracovním životě účinné změny, které vedou k lepšímu. Zkrátka pracovat na sobě. A to je podstatné…”

ZŠ a MŠ Vřesina
Lenka Skýbová
Lenka Skýbová

Lenka Skýbová,
Ředitelka, ZŠ a MŠ Vřesina

“Tým RainFellows nás provedl prostřednictvím kurzů MBTI úskalími v poznání osobnosti toho druhého, čímž nám pomohl nastartovat cestu k pochopení složitých vztahů ryze ženského kolektivu. S jejich pomocí jsme se dokázali odrazit ode dna a vytvořit dobře fungující společenství, ve kterém využíváme silné stránky jednotlivých členů. Skvělý přístup týmu RainFellows, jejich neotřelé myšlení a odlišný pohled na věc byl svěžím větrem do plachet jednotvárného myšlení pedagogického sboru.”

upm
mikko-arjanmaa
Mikko Arjanmaa

Mikko Arjanmaa
Manažer IT vývoje, UPM Raflatac

V létě 2013 pro nás RainFellows kouči vedli skvělý jednodenní workshop na téma agilní praktiky. Pro většinu týmu to bylo opravdu něco nového a pomohlo nám to udělat první kroky na cestě k agilnímu způsobu vývoje software.

RainFellows přístup kombinuje inspiraci s vnějším pohledem. Doporučil bych jejich služby komukoliv, kdo přemýšlí o agilní transformaci.

faurecia
philipe-hocqueloux
Philippe Hocqueloux

Philippe Hocqueloux
Projektový Manažer, Faurecia

Lean&Agile kouči nám poskytli své zkušenosti a nástroje, když se Faurecia rozhodla vybudovat vlastní Agilní vývojový tým, který měl za úkol vytvořit nové Just-In-Time řešení pro naše výrobní závody.

Výsledek: autonomní distribuovaný Agilní vývojový tým, spolupracující s dalšími týmy v doručování hodnoty zákazníkům v existujícím Faurecia prostředí (procesy, nástroje).

Příležitosti na straně zákazníka:

 • Zarovnání obchodu a provozu s nově vyvíjeným řešením v podobě JIT software.
 • Rychlé opakované doručování nových řešení
 • Větší zaměření na měnící se potřeby zákazníka, větší flexibilita v průběhu vývoje software
 • Snadnější údržba nového řešení

Jak pomohli RainFellows kouči:

 • Naučili tým agilnímu způsobu práce prostřednictvím svého koučovacího rámce
 • Pomohli vyhnout se typickým rizikům při implementaci Agilního způsobu práce
 • Realizovali efektivní přenos znalostí od dodavatele třetí strany do Faurecie
 • Pomohli překonat přirozený odpor ke změnám
 • Propojili vývojový tým s ostatními týmy v existujícím prostředím pomocí svého Kaizen Workshopu

Co jsme získali:

 • Autonomní distribuovaný agilní tým ve 3 měsících
 • Produktivita týmu vzrostla o 50% v 5 měsících
 • Vývojový tým je plně integrován do celého řetězu doručování hodnoty
 • Udržitelnost – trvalé zlepšování je zabudováno do každodenního způsobu práce

faurecia
rony-bejjani
Rony Bejjani

Rony Bejjani
Faurecia Výrobní & JIT Competence Center manažer

RainFellows kouči navrhli velmi pragmatický model pro zavedení dlouhodobě udržitelného způsobu práce – Agile.

Výsledek je dnes jasně viditelný – autonomní Scrum (Agile) tým.

Tieto_logo
Vera Cechova
Věra Čechová

Věra Čechová
HR Specialista, Rozvoj zaměstnanců, Tieto

Rainfellows kouči pro naše zaměstnance a týmy dlouhodobě vedou excelentní školení a workshopy. Využíváme je a jejich Lean hru pro každoměsíční úvod nových zaměstnanců, která je účastníky velmi pozitivně vnímána. Kouči jsou velmi nápomocní, vstřícní a flexibilní.

Průměrné hodnocení ze všech jejich školení v roce 2013 bylo 4,87 / 5

lic
Jakub Tomoszek
Jakub Tomoszek

Jakub Tomoszek
Ředitel, Law Insurance Company

Úloha RainFellows:

 • Modelování a vylepšování byznys procesů naší firmy
 • Vedení a moderování diskuzí o potřebách mezi LIC a Pria System
 • Aplikace osvědčených postupů z oblasti vývoje software

Neuvědomovali jsme si dříve, jak důležité je zahrnout zkušené kouče do této úvodní fáze vývoje software

Teď vidíme, jak byly požadavky, které jsme sami definovali, nejednoznačné a kolik kritických detailů v nich chybělo

Ušetřili jsme minimálně 100 tisíc Kč na budoucích opravách a případném ohrožení budoucího obchodu

lic
Stanislav Julicek
Stanislav Julíček

Stanislav Julíček
Consultant, Pria System

Workshop ukázal, že řešíme úplně jiný projekt, než bylo zamýšleno během prvního mapování

Konečně rozumíme tomu, co je od nás očekáváno

arcelor logo
Dirk Stroo
Dirk Stroo

Dirk Stroo,
Generální Ředitel, ArcelorMittal Frýdek-Místek

Po té, co jsme absolvovali vaši Lean Lego Hru, jsme nastartovali iniciativy, které vedly ke zkrácení času výroby v jedné oblasti ze 42 dní na 28 dní, výrazně jsme snížili zásoby a skoro zdvojnásobili produktivitu… a finančně řečeno “vidíme světlo na konci tunelu”.
Vaše Lean Lego Hra byla perfektní zkušenost, která přišla v perfektní čas!!!!


HartmannRico
Ing. Jaroslav Novák
Ing. Jaroslav Novák

Ing. Jaroslav Novák,
Výrobní a Technický Ředitel, HARTMANN-RICO a.s.

Naším dlouhodobým cílem je zefektivnit fungování IT, zlepšit jeho spolupráci s ostatními odděleními/jednotkami HARTMANN-RICO a vylepšit obraz IT v jejich očích.

Kaizen workshop vedený RainFellows kouči nám pomohl sjednotit pohledy Byznysu a IT, oběma stranám nalézt společný cíl, překonat alespoň dočasně bariéry ve spolupráci a dohodnout se na konkrétních společných akcích vedoucích směrem k efektivnější spolupráci.


Růžový slon logo
Bronislava Felklová
Bronislava Felklová

Bronislava Felklová
HR manažerka, Růžový Slon

“Na základě Lean Lego® hry jsem pochopila, že věci mohou být lepší, než jsou, přestože i tak se zdají dobré.

Vytvořila jsem primární proces naší firmy, pod který jsem sjednotila všechny zaměstnance provozu. Slova jako pracovní úseky apod. jsem nechala někde v pozadí, jen aby bylo zřejmé, na čem daní lidé konkrétně pracují. Posílila jsem vědomí souvztažnosti a spolupráce v rámci celého primárního procesu. A to nejen zaměstnanců, ale i dodavatelů, externích přepravních firem a zákazníků. Ano, zákazníky a jejich potřeby, jsem zařadila jako součást tohoto koloběhu, obchodního procesu.

Zrušila jsem některé samoúčelné kompetence a spojila, co se dalo. Místo zbytečných několika
vedoucích, kteří se dělili o jednoho člověka, jsem stanovila specialisty (zodpovědné) v prodejně, expedici a skladu, kterým pomáhají asistenti a brigádníci.

S týmem jsme rozdělili primární proces na předprodejní a poprodejní servis. To pro lepší uchopení smyslu komunikace a práce se zákazníky. Dále jsme si stanovili tři způsoby naší práce:

 1. Navyšovat hodnotu
 2. Snižovat rizika a omezit ztráty
 3. Zlepšit komunikaci a spolupráci stejným směrem (průtok v trubkách )

Jako další jsem předala specialistům graficky upravený primární proces, kde je k dalšímu rozpracování zvýrazněná část s náměty na zlepšení práce jejich oddělení. Celý proces je na stejném archu v pozadí a to z důvodu uvědomění si jednoty celého týmu.

Na základě zařazení jsem vypracovala i systém odměn a pracuji na kompetenční matici, která by měla odpovídat očekávání vedení, ale i zaměstnanců k oboustranné (nebo spíš trojrozměrné) spokojenosti.”

 david peknic
David Pěknic

David Pěknic
Software Development Manažer, Tirecheck

Pány z RainFellows jsem oslovil na základě dřívější krátké zkušenosti (schůzky) z mého předešlého působení. Oslovili mě především svou energií a schopností tzv. uhodit hřebíček na hlavičku.

Ve firmě Tirecheck jsme řešili zavedení Agile přístupu (Scrum) pro Pražské vývojové centrum a nastavení celého development procesu. Po rychlém rozjezdu a velmi intenzivní pomoci se výsledek dostavil takřka ihned. Po úvodním workshopu, na kterém byl přítomen i CEO společnosti i ostatní výkonný management, dokázali pánové svým obratným přístupem přesvědčit, že se jedná o správný směr pro společnost.

Později jsme se mohli již společně více zaměřit na práci s vlastním development týmem. Investované počáteční úsilí se začalo velmi brzy vracet. Tým byl takřka ihned schopen vyjmenovat sve problémy a pod interním vedením a konzultaci s RainFellows postupně tyto odstraňovat. Vše vyvrcholilo když SCRUM tým začal dostávat svým slibům a dodávat skutečně to, co okolí očekávalo v daný čas. Také nálada v týmu se velmi zlepšila a omezili jsme tím i míru fluktuace. Stále máme a budeme mít co zlepšovat, jsme si však jisti, že kráčíme správným směrem. Díky ‘kamarádi do deště’!

 

Přednášející na mezinárodních konferencích

 • 2015
  • itSMF, Bratislava, Slovakia
conf itSMF slovensko
 • 2014
  • itSMF, Bratislava, Slovakia
  • Agilia, Brno, Czech Republic
  • Quo Vadis, PM?, Czech Republic
conf itSMF slovensko conf agilia 2014 quo_vadis_pm2014_logo
 • 2013
  • European Lean IT Summit, Paris, France
  • Scan Agile, Helsinki, Finland
conf lean it summit conf scan agile
 • 2012
  • European Lean IT Summit, Paris, France
  • Leanest, Stockholm, Sweden
conf lean it summit conf Leanest

 • 2011
  • European Lean IT Summit, Paris, France

  • 33rd Degree, Krakow, Poland
conf lean it summit conf 33rd Degree

 • 2010
  • eXtreme Programming, Trondheim, Norway
  • IBM Innovate, Orlando/FL, USA
conf xp2010 conf RSDC 2010

 • 2009
  • Rational Software Development Conference, Orlando/FL, USA
conf RSDC 2009

 • 2008
  • Rational Software Development Conference, Orlando/FL, USA
conf RSDC 2008