xp2015-minimal-RGBV květnu proběhne v Helsinkách již šestnáctý ročník prestižní mezinárodní konference XP2015. Odborníci na vývoj software z celého světa se setkají, aby mezi sebou sdíleli své znalosti a zkušenosti. Tématem letošního ročníku je „Trvalé dodávání hodnoty“ a zaměřuje se na odklon od tradičních zkostnatělých způsobů tvorby softwaru k mnohem efektivnějším technikám, které zkracují dobu nutnou k naplnění zákaznických potřeb z měsíců na dny.

I když za 10 let naší praxe jsme přednášeli na mnoha prestižních konferencích, XP2015 je pro nás něco jako Olympiáda pro sportovce. Organizátoři totiž vybírají jen několik málo ze stovek příspěvků. To, že letos na konferenci vystoupíme hned se dvěma příspěvky, je pro nás důležitá zpětná vazba. Je to potvrzení, že naše výsledky a náš způsob práce mají světovou kvalitu.

Boření hranic pomocí komunit

Prvním tématem, o kterém budeme přednášet, je budování takzvané “učící se organizace” (learning organization). Podstatou učících se organizací je spolupráce všech produktových týmů, které se navzájem podporují, sdílí své zkušenosti a díky herním prvkům překračují hranice svých komfortních zón. Na vedoucích přitom leží největší tíha. Kromě znalostí, musí mít určité charisma, jasnou vizi a cíl, ke kterému celý tým směrují. Proto jsme se rozhodli vyvinout nový metodický program, který jim pomůže zvýšit produktivitu svěřených týmů.

Náš unikátní program, který jsme testovali s partnerem Tieto Czech s.r.o., potvrdil, že správnou cestou je budování komunity kompetentních a spolupracujících šéfů týmů. Během prvních tří měsíců si náš metodický program vyzkoušelo 15 teamleaderů a výsledky předčily všechna očekávání!
Bylo objeveno a zavedeno 11 inovací v provozu a ve více jak 70 případech si vedoucí týmů vzájemně pomohli v řešení důležitých úkolů. Díky spolupráci došlo také k efektivnímu přenosu nových znalostí a postupů mezi produktovými týmy. Úspěch programu v komunitě týmových vedoucích byl tak významný, že jej zavádíme i pro další role v organizaci.

Kdo se nejrychleji přizpůsobí, vyhraje

Zajímalo vás, jak se úspěšné firmy staly tak výjimečnými? Protože myslely jinak. Toyota, Apple i NASA změnili svůj přístup k řešení každodenních problémů a učili se z každého svého kroku. Proto i naše druhé vystoupení na konferenci XP2015 je zaměřeno na změnu přístupu k podnikání a rychlejšímu přizpůsobení se požadavkům trhu.
Tato změna, ačkoli je náročná a znamená změnu myšlení pracovníků, se však velice vyplatí. Díky většímu zájmu zaměstnanců o svěřenou práci, otevřenému sdílení znalostí a zkušenosti mezi jednotlivými členy i celými týmy a zhernění celých pracovních postupů se dramaticky zvyšuje produktivita těchto týmů a navíc firma mnohem pružněji reaguje na změny trhu.